Over ons

Wie?     via58 architecten bestaat sinds 1995 en is gevestigd in Breda. Destijds opgericht door een tweetal architecten, respectievelijk uit Breda en Tilburg, dankt het bureau zijn naam aan de infrastructurele levensader die hun creativiteit verbond: de A58.

Vandaag de dag werkt het bureau nauw samen met diverse partners zoals bouwkundig tekenaars, een constructeur, projectmanagers, een bouwkosten-adviesbureau, aannemers en anderen. We realiseren niet alleen projecten in de directe regio, maar ook elders in Nederland (zoals bijvoorbeeld in Utrecht, Den Haag, et cetera).

 

Wat?    De opdrachtgever staat met zijn wens en budget bij ons centraal. We luisteren, vragen en observeren om de vraag en de achterliggende bedoeling zó helder te krijgen dat dezen gevat kunnen worden in enkele korte zinnen of woorden: de essentie. U kunt bij ons onder andere terecht voor ontwerp, detaillering, bouwkundig meet- en tekenwerk, constructieberekeningen, vergunningsaanvragen, technische omschrijvingen, bouwbegeleiding en bouwkundige opnames.

 

Hoe?    Architectuur is het middel, niet het doel. Passie, creativiteit, haalbaarheid en realisatie zijn de pijlers.

We bepalen per opdracht de relevantie van…
… de vraag/ wens van de opdrachtgever
… het architectonisch belang
… het financiële aspect: budget & economische verantwoording (waardeverhoging)
… het praktisch nut
… de randvoorwaarden

Uit deze mix ontstaat een uniek passend ontwerp, waarin ruimte en licht de kernkwaliteiten zijn. Hierbij worden ogenschijnlijke beperkingen in mogelijkheden omgezet. Steeds verrassen we de opdrachtgever met onze ruimtelijke oplossingen. Tegelijkertijd herkent de opdrachtgever zijn wens in ons ontwerp.

Hans van Reenen

Eigenaar van via58 architecten